עור שחור חלוצה לבנה: ליהוק לא-מסורתי במופע בית ספרי

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

המאמר עוסק בהצגת מסכת ציונית בבית ספר יסודי במרכז הארץ שבמרכזה דמויות של חלוצים, ובשאלת הליהוק של התלמידים למופע הזה. בבית הספר המדובר לומדים תלמידים ממוצא אתיופי, והמורה לתאטרון ראה ערך חשוב בשיתופם בפעילות התאטרונית, ולכן ליהק תלמידה ממוצא אתיופי לגלם דמות של חלוצה, דבר שעורר התנגדות. המקרה הזה מזמן הצצה לפוליטיקה של הליהוק ולקשר הישיר לשאלות של גזע וגזענות באמנות התאטרון, והוא מעורר גם שאלות על הקשר בין חינוך, אמנות ודעות קדומות בקרב מורות ומורים. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)22-28
عدد الصفحات7
دوريةמאזנים
مستوى الصوتצ"א
رقم الإصدار1
حالة النشرنُشِر - 2017

IHP publications

  • !!ihp

RAMBI publications

  • !!rambi

قم بذكر هذا