עולה הרגל והעיר הקדושה: תיאור לטיני לא מוכר של המקומות הקדושים מתחילת המאה שתים-עשרה

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)82-57
عدد الصفحات26
دوريةקתדרה
مستوى الصوت138
حالة النشرنُشِر - 2010

RAMBI publications

  • !!rambi
  • Christian pilgrims and pilgrimages -- Eretz Israel
  • Christianity -- Israel -- Jerusalem -- History
  • Eretz Israel -- Description and travel
  • Eretz Israel -- History -- Middle Ages, 500-1500
  • Holy places
  • Jerusalem (Israel) -- History -- Middle Ages, 500-1500
  • Travelers' writings -- History and criticism

قم بذكر هذا