עבודה סוציאלית ודימויים של עוני ושל עניים בתקופת היישוב

מימי איזנשטט, ג'וני גל

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصل

ملخص

במאמר אימצו המחברים גישה מחקרית שרואה בדו"חות טיפול של שירותים חברתיים מקור להבנה טובה של תפיסות של עוני. במסגרת המחקר בחנו דו"חות שכתבו עובדות סוציאליות על ביקוריהן אצל סועדי בית תמחוי בירושלים בשנות השלושים המוקדמות. בגישת ההבניה החברתית התחקו אחר ההגיונות הטמונים בהערכות שכתבו העובדות הסוציאליות בדו"חותיהן, ובחנו כיצד כיוונו הנחות על עוני ועל אנשים החיים בעוני את אנשי המקצוע בתקופת מעבר חברתית-תרבותית בפלשתינה-א"י, שבה התגבשו תפיסות חדשות בנוגע לזכאות ולסיוע.
اللغة الأصليةالعبريّة
عنوان منشور المضيفלא צדקה אלא צדק
المحررونג'וני גל, רוני הולר
مكان النشرשדה בוקר
ناشرמכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות - אוניברסיטת בן גוריון - קרית שדה בוקר
الصفحات293-308
عدد الصفحات16
رقم المعيار الدولي للكتب (المطبوع)9789655101218
حالة النشرنُشِر - 2019

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا