סקירת הספר: The Globalization Paradox: Why Global Markets, States, and Democracy Can’t Coexist, by Dani Rodrik. Oxford: Oxford University Press, 2011

نتاج البحث: نشر في مجلةBook/Arts/Article reviewمراجعة النظراء

العنوان المترجم للمساهمةReview: The Globalization Paradox: Why Global Markets, States, and Democracy Can’t Coexist, by Dani Rodrik. Oxford: Oxford University Press, 2011
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)305-308
دوريةביטחון סוציאלי
مستوى الصوت90
حالة النشرنُشِر - 2012

قم بذكر هذا