סקירת הספר: פופוליזם והגמוניה בישראל, מאת דני פילק. תל אביב: רסלינג, 2006

نتاج البحث: نشر في مجلةBook/Arts/Article reviewمراجعة النظراء

العنوان المترجم للمساهمةReview: Populism and Hegemony in Israel, by Dani Filk. Tel-Aviv: Resling, 2006
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)183-186
دوريةסוציולוגיה ישראלית: כתב-עת לחקר החברה הישראלית
مستوى الصوت9
رقم الإصدار1
حالة النشرنُشِر - 2007

قم بذكر هذا