סקירת הספר: ממעורבות ממשלתית לכלכלת שוק – המשק הישראלי, 1985-1998, בעריכת אבי בן בסטץ תל-אביב: עם עובד, 2001

نتاج البحث: نشر في مجلةBook/Arts/Article reviewمراجعة النظراء

العنوان المترجم للمساهمةReview: The Israeli Economy, 1985-1998: From Government Intervention to Market Economy, by Avi Ben Bassat (Ed.). Tel-Aviv: Am Oved, 2001
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)503-505
دوريةסוציולוגיה ישראלית: כתב-עת לחקר החברה הישראלית
مستوى الصوت4
رقم الإصدار2
حالة النشرنُشِر - 2002

قم بذكر هذا