סקירת הספר: לא באנו להשאר – מהגרי עבודה, מאפריקה לישראל וחזרה, מאת גליה צבר. תל אביב: ההוצאה לאור של אוניברסיטת תל אביב, 2008

نتاج البحث: نشر في مجلةBook/Arts/Article reviewمراجعة النظراء

العنوان المترجم للمساهمةReview: We’re Not Here to Stay: African Migrant Workers in Israel and Back in Africa, by Galia Sabar. Tel Aviv: Tel Aviv University Press, 2008
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)361-364
دوريةחברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית
مستوى الصوت29
رقم الإصدار2-3
حالة النشرنُشِر - 2009

قم بذكر هذا