ספירות קדושות והפכן: פירוש עשר ספירות עם ספירות שמאליות

נעמה בן-שחר, צחי וייס

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

המאמר דן בסוגת פירושי עשר הספירות . בין הפירושים נמצא חיבור מיוחד במראהו ובתכניו שכותרתו 'ספירות קדושות והפכן שהוא כנגדן והן הקליפות החיצונות'. המאמר מתמקד בשני נושאים המאפיינים את הפירוש: א. דרך הרכבתו הייחודית, שכפי שהמאמר מראה, עושה שימוש רחב במשנתו של ר' יוסף ג'קטילה. ב. גלגוליה של מסורת האצילות השמאלית המוצגת בו. המאמר מבקש להציג תמה של התפתחות טקסטואלית בכתבי היד, התפתחות שיש בה אדפטציה של חיבורים קודמים.
العنوان المترجم للمساهمةTen Holy Sefirot, and their Inverse: A Commentary on the Ten Sefirot alongside the Left Emanation
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)23-66
عدد الصفحات44
دوريةקבץ על יד: סדרה חדשה
مستوى الصوت28
حالة النشرنُشِر - 2022

IHP publications

 • !!ihp
 • ספירות (קבלה)
 • Sefirot (Cabala)
 • ג'יקטילה, יוסף בן אברהם -- 1248-1325
 • Gikatilla, Joseph ben Abraham -- 1248-
 • כתבי יד עבריים
 • Manuscripts, Hebrew
 • קבלה
 • Cabala
 • ההדרת כתבי יד
 • Manuscripts -- Editing
 • פרשנות
 • Hermeneutics
 • השוואת נוסחים
 • Criticism, Textual

قم بذكر هذا