ספירות הקודש והופכן: פירוש עשר ספירות עם ספירות שמאליות

נעמה בן-שחר, Tzahi Weiss

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

العنوان المترجم للمساهمةTen Holy Sefirot, and their Inverse: A Commentary on the Ten Sefirot Alongside the Left Emanation
اللغة الأصليةالعبريّة
دوريةקבץ על יד: דברים שבכתב היוצאים לאור בפעם הראשונה
حالة النشرتحت التحضير - 2022

قم بذكر هذا