סוציוביולוגיה ופסיכולוגיה אבולוציונית במבט ביקורתי‏

בתיה זלינגר (!!Editor), נורית קירש (!!Editor)

نتاج البحث: كتاب / تقريركتابمراجعة النظراء

ملخص

הסוציוביולוגיה הוגדרה על-ידי מעצביה, ובראשם האנטומולוג אדוארד וילסון (Osborne Edward Wilson) ,כתחום מחקר מדעי העוסק בניתוח הבסיס הביולוגי של ההתנהגות החברתית בקרבבעלי-חיים, לרבות האדם, תוך התבססות על מודלים מתורת האבולוציה. לדידם של הסוציוביולוגים, היות שהתנהגויות רבות של בעלי-חיים מוסברות באמצעות קיומם שלאינסטינקטים (כלומר, נטיות מולדות), ומאחר שקיימים לדעתם מאפיינים אוניברסליים שלההתנהגות האנושית (למשל: איסור גילוי עריות או ערכי מוסר בסיסיים), אפשר – לשיטתם – להסיק כי התנהגויות אוניברסליות הדומות לאלו של בעלי-חיים, מקורן באותן נטיות מולדות.לדוגמה: תכונת האלטרואיזם משותפת לבעלי-חיים ולאדם, ולכן מקור המוסר האנושי המבוססבעיקר על אלטרואיזם הוא באינסטינקט המכוון את האדם להתנהגות אלטרואיסטית. הסוציוביולוגים רואים בהתנהגויות השונות אמצעים התורמים לאדפטציה של האורגניזםלסביבתו, ולכן גם ההתנהגות האנושית, שהתפתחה במהלך האבולוציה הביולוגית, נתפשתכאמצעי שתרם לאדפטציה ולכשירות של האדם בחברות הקדומות. מכאן הם גוזרים כי לרכיביםבסיסיים של התרבות האנושית (כגון: מוסד המשפחה, חלוקת עבודה בין גברים לנשים, שנאתזרים, דת, עזרה הדדית) יש בסיס ביולוגי, והם אדפטיביים במובן הדארוויני. -- מהקדמה לקורס מאת בתיה זלינגר.
العنوان المترجم للمساهمةA Critique of Sociobiology and Evolutionary Psychology
اللغة الأصليةالعبريّة
مكان النشرרעננה
ناشرהוצאת האוניברסיטה הפתוחה
حالة النشرنُشِر - 2019

سلسلة المنشورات

الاسمהמחשבה הביולוגית
ناشرהאוניברסיטה הפתוחה

ملاحظة ببليوغرافية

מס' קורס או"פ 22011

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “סוציוביולוגיה ופסיכולוגיה אבולוציונית במבט ביקורתי‏'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

قم بذكر هذا