סובייקטיביות והכנסת אורחים: עמנואל לוינס ומרגרט אטווד

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصلمراجعة النظراء

ملخص

המחברת מציעה חיבור אינטרטקסטואלי בין הרומן של אטווד "המתנקש העיוור", לבין הפילוסופיה האתית של לוינס, וטוענת, בשלב ראשון, שברומן של אטווד האחריות הופכת לתבנית "המהותית, הראשונית והיסודית של הסובייקטיביות", במילותיו של לוינס. כמו כן המחברת מצביעה על העוינות כלפי הספרות והאמנות שלוינס ביטא בכמה מכתביו, ובמיוחד על הגינוי החריף שלו את ההנאה האסתטית במאמרו משנת 1948, "המציאות וצלה".
اللغة الأصليةالعبريّة
عنوان منشور المضيفאינטרטקסטואליות בספרות ובתרבות (קובץ בעריכת מיכאל גלוזמן ואורלי לובין)
مكان النشرבני ברק
ناشرהוצאת הקיבוץ המאוחד
الصفحات259-299
عدد الصفحات41
حالة النشرنُشِر - 2012

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا