סאלח שבתי: מבשרו של קולנוע עממי חתרני בישראל

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

המאמר מציע קריאה חדשה של הסרט הישראלי המדובר ביותר בתולדות הקולנוע הישראלי, סרטו של אפרים קישון "סאלח שבתי" (1964). בהשראת הגותו של ההוגה הרוסי מיכאיל בחטין המחברת יוצאת נגד הקריאות הרווחות של הסרט, שלפיהן הוא מייצג או אפילו משכפל את נרטיב הנחשלות המזרחית, ומציעה לראות בו נרטיב החותר תחת ערכי הציונות של התקופה. במרכזו עומדת דמות התואמת את דמות יוצר הסרט, המהגר שדחה על הסף את הפתרונות הסוציאליסטיים שהציעה המדינה הצעירה.
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)145-162
عدد الصفحات18
دوريةפעמים: פרקי עיון במורשת ישראל במזרח
مستوى الصوت135
حالة النشرنُشِر - 2013

IHP publications

  • !!ihp

RAMBI publications

  • !!rambi

قم بذكر هذا