נשים נאבקות בעוני: להיות פוליטי בין היומיומי להרואי: [מאמר ביקורת]

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

בספרות הסוציולוגית הפוליטית עדיין נדיר לקרוא על הפעולה הפוליטית והאקטיביזם של נשים החוות עוני. ספרות זו נוטה להתמקד בפוליטיקה של תנועות חברתיות שבראשן עומדים בדרך כלל גברים, וכאשר ניתן מקום גם לאקטיביזם נשי, הוא מיוחד לרוב לפעולה של נשות המעמד הבינוני. ואולם בעשור או שניים האחרונים מתבלטות נשים "מהשוליים" המובילות מאבקים פוליטיים . זהו, בין היתר, פועל יוצא של כישלון התנועות הגדולות והזרם המרכזי בפוליטיקה להציע תשובות לצורכי היומיום של נשים (ולא רק נשים), שמצבן רק הלך והורע תחת המשטר הניאו–ליברלי. ספר זה, וכמוהו גם מעט ספרות המחקר ההולכת בדרך דומה, מהווה תרומה חשובה לחשיפת הפעולה הפוליטית הזאת ולהצבתה במרכז הדיון הפוליטי (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)154-156
عدد الصفحات3
دوريةסוציולוגיה ישראלית: כתב-עת לחקר החברה הישראלית
مستوى الصوت1
رقم الإصدار21
حالة النشرنُشِر - 2020

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا