נשים ומהפכות בעולם הערבי: מבט מעיראק

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

המאמר מתמודד עם שאלת ההשפעה של מהפכות על מעמדן של נשים בעיראק ומעורבותן באירועים מהפכניים באזור. המאמר מאחה את השברים ההיסטוריים שבין העידן הטרום מהפכני, המהפכני והפוסט-מהפכני, ומזהה רצפים על פני ציר הזמן ההיסטורי ועל פני המרחב הגיאוגרפי. לטענתה אירועים מהפכניים חושפים דפוסים של המשכיות ורציפות בכל הנוגע למאבקן של נשים עיראקיות על זכויותיהן, למן שלהי שנות החמישים של המאה העשרים ועד לימינו אנו, מאבקים המתרחשים במרחבים השונים של עיראק בתקופה הקולוניאלית ולאחר העצמאות. מחברת המאמר מדגישה דווקא את פעילותן של נשים במרחבים הציבוריים בעידן הטרום-מהפכני. כך למשל במרד של 1920 נגד הכיבוש הבריטי נטלו נשים עיראקיות חלק מרכזי בהפגנות ובשביתות, הן במרחב הציבורי העירוני, הן במרחב הכפרי ואולם על אף התגייסותן למאבק לשחרור הן לא נהנו מזכויות אזרחיות מלאות במסגרת מדינת הלאום החדשה.
العنوان المترجم للمساهمةWomen and Revolution in the Arab World: A View from Iraq
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)151-174
عدد الصفحات24
دوريةהמזרח החדש
مستوى الصوتגליון מיוחד
حالة النشرنُشِر - 2018

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا