נשים במסלולי זהות

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

סרטי התעודה המופקים על ידי נשים תובעים בחזרה את מקומן הנפקד של האימהות בשיח הסכסוך הישראלי-פלשתיני. זה מקום שהתבהר כרלוונטי ובעל השפעה גם בספירה החוץ-קולנועית. במאמר מוזכרות דוגמאות לסרטים שונים ביניהם: סרטה של נואית גבע "מה שראיתי בחברון", סרטה של יולי גרשלט " המחבל שלי", סרטיה של מיכל אביעד, סרטה של איבתיסאן מראענה "פרדיס-גן העדן האבוד", סרטן של ענת אבן ועדה אושפיז "אסורות", סרטה של סיני בר דוד "דרום: אליס לא גרה כאן אף פעם", ודוגמאות נוספות.
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)36-43
عدد الصفحات8
دوريةפנים: כתב-עת לתרבות, חברה וחינוך
مستوى الصوت32
حالة النشرنُشِر - 2005

IHP publications

  • !!ihp

RAMBI publications

  • !!rambi

قم بذكر هذا