נציות טקטית ויוניות אסטרטגית - עמדות הציבור היהודי בישראל - קיץ 2002

תמר הרמן

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

לטענת המאמר, מנקודת הראות של החברה הישראלית, השנה וחצי האחרונות אינן תקופת משבר העומדת בפני עצמה, אלא "הבשלה" של משבר מתמשך, שראשיתו בחתימה על הסכמי אוסלו בראשית שנות ה- 90 הטקסט המלא באנגלית
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)20-25
عدد الصفحات6
دوريةעדכן אסטרטגי
مستوى الصوت5
رقم الإصدار2
حالة النشرنُشِر - 2002

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا