נעורים בטרם שואה: זיכרונות מעולם שאבד: [מאמר ביקורת]

نتاج البحث: نشر في مجلةBook/Arts/Article reviewمراجعة النظراء

ملخص

בספר זה מובאות בפני הקורא העברי עשרים אוטוביוגרפיות של בני נוער שנכתבו בפולין בשנות השלושים של המאה העשרים, במסגרת שלוש תחרויות על "האוטוביוגרפיה הטובה ביותר של צעיר יהודי" שערך מכון ייווא (המכון המדעי היהודי), שמקום מושבו היה אז בוילנה. מתוך מאות חיבורים שרדו כמחצית ובספר מובא מבחר מהם, מתורגמים ומוערים. התמונה הנפרסת בהם מאירה חיי משפחה סבוכים, דוחק חומרי, אנטישמיות, פעילות בתנועות נוער וחלומות ושאיפות שרובם לא זכו למימוש.
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)219-224
عدد الصفحات6
دوريةישראל: כתב עת לחקר הציונות ומדינת ישראל היסטוריה, תרבות, חברה
مستوى الصوت20
حالة النشرنُشِر - 2012

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا