נסיכה במלבושים מרופטים: [ראיון]

אורן סופר

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

בספרו החדש 'גלי צה"ל' בוחן פרופ' אורן סופר כמה מהמוסכמות הברורות מאליהן המדריכות את גלי צה"ל לאורך השנים. בין מסקנותיו: העליבות הפיזית של תחנת השידור משרתת אותה במציאות תקשורתית ופוליטית משתנה; כניסת נשים לתחום הסיקור החדשותי נבעה בראשיתה מחוסר ברירה: צמצום הצבת הגברים בתחנה, ואם לשפוט על פי ניסיון העבר, עוד רחוקה הדרך עד לחיסול התחנה. סיפורה של אנומליה תקשורתית. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)38-43
عدد الصفحات6
دوريةידיאופ: האוניברסיטה הפתוחה
مستوى الصوت5
حالة النشرنُشِر - 2016

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا