ניחוחות מארץ הקודש: הפן החושני של ספרות עולי הרגל

אורה לימור

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصل

ملخص

מאמר זה דן בספרות עולי הרגל מן הפן החושני שלה, וזאת על ידי הפניית הזרקור אל חפצים ומזכרות שלקחו עמם עולי רגל לביתם. הכוונה היא לאו דווקא לשרידי קדושה של ממש, שמחירם היה גבוה מאוד ורק עשירים או מכובדים מאוד היו יכולים להשיגם, אם כי גם אלה מוזכרים בקצרה, אלא למזכרות רגילות יותר, מפרי הארץ, ממימיה ומאבניה, שעצם הקשר שלהם לאדמת הקודש ולמחוזות החפץ שבה הקנו להם סגולה מיוחדת. סיפורם של מוריס הלבווקס ,מסע אגריה, מסע אנטונינוס,הנוסע מפיאצ'נצה, מסעו של ויליבלד
اللغة الأصليةالعبريّة
عنوان منشور المضيفאבני דרך (קובץ בעריכת עמנואל אטקס, דוד אסף ויוסף קפלן)
مكان النشرירושלים
ناشرמרכז זלמן שזר
الصفحات123-133
عدد الصفحات11
رقم المعيار الدولي للكتب (المطبوع)9789652273277
حالة النشرنُشِر - 2016

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا