נוה-שלום והתיישבות התימנים בארץ-ישראל בשנות העשרים והשלושים

בת ציון עראקי-קלורמן

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)25-33
عدد الصفحات9
دوريةתהודה: בטאון האגודה לטיפוח חברה ותרבות תעוד ומחקר
مستوى الصوت18
حالة النشرنُشِر - 1998

IHP publications

  • !!ihp

RAMBI publications

  • !!rambi

قم بذكر هذا