נגישות להשכלה גבוהה - היבט בין לאומי

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصل

ملخص

המאמר מציע סקירה היסטורית על סוגיית הנגישות מהיבט בין-לאומי, תוך התמקדות בארבע שאלות מרכזיות: מי זכאי להשכלה גבוהה? מהי "השכלה גבוהה" ואילו מטרות היא משרתת? מהם התוצרים של ההשכלה הגבוהה? ומהם גבולות ההשכלה הגבוהה? בסוף הסקירה נידונים כיווני התפתחות אפשריים ורצויים של מדיניות הנגישות להשכלה גבוהה בישראל בעשור הקרוב. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
عنوان منشور المضيفנגישות להשכלה גבוהה: היבטים חברתיים ותהליכי מיון (קובץ בעריכת שרה גורי-רוזנבליט)
مكان النشرירושלים
ناشرמכון ון ליר
الصفحات11-25
عدد الصفحات15
حالة النشرنُشِر - 2000

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا