מ: צ' ל: א': העם דורש צדק חברתי!

תמר הרמן

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

תפיסה עקרונית שונה של המרחב הציבורי תרמה לשינוי סדרי העדיפויות של הציבור בישראל, ולהכרה כי לנושאים החברתיים והכלכליים יש השפעה ישירה על ביטחונו האישי של האזרח.
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)24-25
عدد الصفحات2
دوريةעדכן: האוניברסיטה הפתוחה
مستوى الصوت58
حالة النشرنُشِر - 2013

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا