מתת המוות של הלוחם: ראליזם מאגי בסרט אוונטי פופולו

יהודה נאמן, יעל מונק

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

עלילת הסרט 'אוונטי פופולו' נפתחת בתמונה של שני חיילים מצרים שנותרו לבדם במדבר סיני ביום שלאחר סיום מלחמת ששת הימים. דרך נקודת המבט של המנוצחים משורטטים קווים לא מוכרים של החוויה המכוננת של הישראליות - חווית הצבא. המחבר מנתח את הסרט באמצעות מספר כלים תיאורטיים: בחינת יחסי הכוח בתוך מרחב המלחמה כפי שהוגדרו על יגי ז'יל דלז ופליקס גואטרי בחיבור 'נומדולוגיה - מכונת מלחמה'; המושג דה-טריטוריאליזציה' שאתו טבע דלז; תבנית ז'אנר הראליזם הפנטסטי כפי שהוגדר על ידי חוקר התרבות צווטן טודורוב וז'אנר הראליזם המאגי בנוסח של פרדריק ג'יימסון.
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)68-83
عدد الصفحات16
دوريةמכאן
مستوى الصوت13
حالة النشرنُشِر - 2013

IHP publications

  • !!ihp

RAMBI publications

  • !!rambi

قم بذكر هذا