משפט בינלאומי סביבתי: האם הנסיכה קמה מתרדמתה?

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

מחברת המאמר, ד"ר אור קרסין, חברה ישראלית בוועדת הציות של אמנת ברצלונה לאיזור הים התיכון, סוקרת את ההתפתחויות במשפט הבינלאומי הסביבתי, את ההצלחות ואת האתגרים שעומדים לפתחו. היא מגיעה למסקנה שהשינוי שחל איטי, אך יש תקווה שבאמצעות חדשנות משפטית ניתן יהיה לשפר את ההתמודדות עם מפגעי הסביבה הגלובליים. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)8-12
عدد الصفحات5
دوريةאסכולה: האוניברסיטה הפתוחה
مستوى الصوت2
حالة النشرنُشِر - 2018

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا