מרחב העיר עכו כמרחב הגוף החולה: על סרטו של ג'אד נאמן "הסתכלות על עכו"

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

סרטו התיעודי האקספרימנטלי של ג'אד נאמן - הסתכלות על עכו - הוא תיעוד פוליטי נדיר אשר הקדים את זמנו ביותר ממובן אחד: ראשית בעצם עמדתו הביקורתית כלפי המושג "עיר מעורבת" האורג בתוכו הן את המשמעות ההיברידית (hybridity) של המרחב האורבני, קרי עיר שעברה תהליך של מיזוג (בין זהויות); אך יחד עם זאת גם הרובד האטימולוגי הנוצר באמצעות השורש ע.ר.ב. המוחבא בתוכה, כשם העיר, גיבורתו האמיתית של הסרט, מחביאה בתוכה את 'הערבים שלה'. שנית, זיקתו החדשנית של הסרט לעולם הדימויים של מחלה ופסיכיאטריה מאפשר ליצור האנשה של המרחב הקרוע והמפוצל המשתוקק לאחדות מחודשת. בסרט מוקדם זה עוסק נאמן במושג ה'תערובת' ושואל, כיצד והאם בכלל, יכולה להתקיים אותה תערובת - מבלי שתהפוך לגוף חולה ו/או להוויה סכיזופרנית. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)85-90
عدد الصفحات6
دوريةמחברות קולנוע דרום
مستوى الصوت1
حالة النشرنُشِر - 2006

IHP publications

  • !!ihp

RAMBI publications

  • !!rambi

قم بذكر هذا