מרוב קשב: עיניים להם - ולא יראו

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

הקשב האנושי חוטא לא פעם ב"חוסר מידתיות" ומרוב התרכזות במוקד עניין מסוים הוא נהיה עיוור לדברים המוצגים לפניו. שיחה עם ד"ר נורית גרונאו, אשת הסגל הבכיר באוניברסיטה הפתוחה, על הנושא העיקרי של מחקריה. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)14-18
عدد الصفحات5
دوريةעדכן: האוניברסיטה הפתוחה
مستوى الصوت56
حالة النشرنُشِر - 2012

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا