מקומה של "הכשרת הלבבות" התרבותית בבניית החברה היהודית בארץ ישראל: עיון משווה בעמדות של חיים וייצמן ודוד בן־גוריון

אביבה חלמיש

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)29-47
عدد الصفحات19
دوريةהעברית
مستوى الصوتע
رقم الإصدارא-ב
حالة النشرنُشِر - 2023

RAMBI publications

  • !!rambi
  • Weizmann, Chaim -- 1874-1952
  • Ben-Gurion, David -- 1886-1973
  • Hebrew language -- Eretz Israel -- History -- 20th century
  • Leadership -- Eretz Israel -- History

قم بذكر هذا