מקומה של "הכשרת הלבבות" התרבותית בבניית החברה היהודית בארץ ישראל: עיון משווה בעמדות של חיים וייצמן ודוד בן-גוריון

אביבה חלמיש

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

Refereed/Peer-reviewed
العنوان المترجم للمساهمةThe role of the cultural "training of the hearts" in building the Jewish society in Palestine: a comparative examination of the attitudes of Chaim Weizmann and David Ben-Gurion
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)29-47
عدد الصفحات19
دوريةהעברית
مستوى الصوتע
رقم الإصدارא-ב
حالة النشرنُشِر - 2023

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا