מקום של אש: מתח דתי ובין-דתי סביב אש ירושלמית

אורה לימור

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصل

ملخص

המאמר עוסק בירושלים כמקום של אש, אש כביטוי של תיאופניה - התגלות אלוהית, וכביטוי לנוכחות של האלוהים עצמו. בכתבי הקודש מופיעה האש עשרות פעמים כייצוג נוכחותו של האל, כבסיטוי מטפורי ומעשי גם יחד לכוחו או לזעמו, וכהתגלמות רצון האל ומשפטו בעולם הזה עתה ןבאחרית הימים. האש האלוהית טובה ומיטיבה, אך גם מוכיחה ומענישה שהרי הכפילות שלה היא תכונתה המובהקת. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
عنوان منشور المضيفורב יעבוד צעיר (קובץ בעריכת רם בן שלום, אורה לימור, עודד עיר-שי)
مكان النشرירושלים
ناشرכרמל
الصفحات277-305
عدد الصفحات29
حالة النشرنُشِر - 2022

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا