מקום אחר - בית הקברות בתרבות היהודית

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

המאמר בוחן את המתח בין מרכזיות לשוליות של בית הקברות בתרבות היהודית, ומציג את תפקידיו התרבותיים לפי שמונה דגמים: א. שכונה; ב. שער או פתח; ג. מרכז תקשורת; ד. בימה; ה. תפאורה; ו. מקלט; ז. מלכודת; ח. מרכז זהות Refereed/Peer-reviewed
العنوان المترجم للمساهمةAnother Place: The Cemetery in Jewish Culture
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)5-37
عدد الصفحات33
دوريةפעמים: פרקי עיון במורשת ישראל במזרח
مستوى الصوت98-99
حالة النشرنُشِر - 2004

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا