מ"צבאיות נתינית" ל"צבאיות חוזית": פניה המשתנות של הצבאיות בישראל

יגיל לוי, נעה הראל, עדנה לומסקי-פדר

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

המאמר מנתח את השינויים שחלו בחוויה שהיא עדיין החוויה המעצבת המשמעותית ביותר לרוב הצעירים והצעירות בישראל - השירות הצבאי, כתוצאה משינוי תפיסות האזרחות והמחוייבות הפוליטית של האליטה הישראלית (מתוך החוברת).
العنوان المترجم للمساهمةFrom Obligatory Militarism to Contractual Militarism: National Socialization in Israel's Elite High-Schools
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)89-116
عدد الصفحات28
دوريةהמרחב הציבורי
مستوى الصوت1
حالة النشرنُشِر - 2007

IHP publications

  • !!ihp

RAMBI publications

  • !!rambi
  • Israel -- Social conditions
  • ישראל -- צה"ל

قم بذكر هذا