מפגש באריתראה (ובאתיופיה): יהודי תימן ועדן, מיעוט בתוך מיעוט בשלטון הקולוניאליזם האיטלקי

בת ציון עראקי-קלורמן

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

לאחר שכבשו הבריטים את עדן בשנת 1839 חוזקה הקהילה היהודית המקומית על ידי מהגרים יהודים מאזורים אחרים בתימן ועל ידי יהודים שבאו לעדן ממדינות אחרות במזרח התיכון. כמה מיהודי עדן, רובם נתינים בריטים, השתתפו ברשת הסחר הבריטית-ההודית, הרחיבו אותה למזרח אפריקה, בעיקר לאתיופיה ולאריתראה, והקימו שם תחנות מסחר. מסוף המאה התשע-עשרה הצטרפו יהודים מתימן ליישובי העדנים באפריקה. בת-ציון עראקי-קלורמן משווה במאמרה את מניעי ההגירה של יהודי עדן ויהודי תימן לאפריקה ואת מעמדם הכלכלי והחברתי של בני שתי הקבוצות בתקופת השלטון הקולוניאלי האיטלקי באריתראה, שהחל בשנות השמונים של המאה התשע עשרה. היא אף דנה ביחסים בין שתי הקבוצות וטוענת שאלה היו תלויים במעמדה של כל אחת מהן בסדר הקולוניאלי ובצורך לקיים חיי קהילה ודת. אמנם בני שתי הקבוצות התייחסו למוצא יהודי תימני משותף והשתתפו באותם מוסדות קהילתיים – אך מתברר כי שיקולים חברתיים וכלכליים גברו על האתניות והדת, ובני שתי הקבוצות פיתחו זהויות נפרדות. (מתוך הגליון)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)41-64
عدد الصفحات24
دوريةפעמים: פרקי עיון במורשת ישראל במזרח
مستوى الصوت122-123
حالة النشرنُشِر - 2010

IHP publications

 • !!ihp
 • Economic history -- Jews
 • Eritrea -- History
 • Jews -- Eritrea
 • Jews -- Ethiopia
 • Jews -- History -- 20th century
 • Jews -- Migrations
 • Jews -- Yemen (Republic)
 • Jews -- Yemen (Republic) -- Aden
 • אריתראה -- היסטוריה
 • הגירה -- יהודים
 • היסטוריה יהודית -- עת חדשה -- מאה 20
 • היסטוריה כלכלית -- יהודים
 • יהודי אריתראה
 • יהודי אתיופיה
 • יהודי עדן
 • יהודי תימן

قم بذكر هذا