מעשה הסודר: מפגש דתות ירושלמי בעיני נזיר אירי במאה השביעית

אורה לימור

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

במאה הרביעית, משנעשתה ירושלים עיר נוצרית ונבנו בה כנסיות מפוארות, קובצו בכנסיות אלה חפצי קדושה שונים ששימשו עדות אילמת אך רבת כוח למאורעות המסופרים בכתבי הקודש. רוב החפצים האלה הנציחו סיפורים של הברית החדשה, מקצתם - של הברית הישנה. על פי עדויות עולי הרגל, במאה השישית היו בכנסיית הקבר ובכנסיית ציון בתי נכאות ממש, ובהם עשרות מוצגים, שרובם ככולם טענו לאותנטיות, דהיינו לכך שהם הם החפצים עצמם שנשתמרו או שנתגלו מחדש. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)275-299
عدد الصفحات25
دوريةתעודה
مستوى الصوتכח
حالة النشرنُشِر - 2017

IHP publications

  • !!ihp

RAMBI publications

  • !!rambi

قم بذكر هذا