מעפילי "אקסודוס" - ציבור שעמד במבחן

אביבה חלמיש

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)9-14
عدد الصفحات6
دوريةבשביל הזיכרון
مستوى الصوت22
حالة النشرنُشِر - 1997

IHP publications

  • !!ihp
  • Aliyah Bet (1933-1948)
  • Exodus 1947 (Ship)
  • העפלה
  • יציאת אירופה תש"ז (ספינת מעפילים)

قم بذكر هذا