מעורבותם של ארגוני המגזר השלישי במערכת החינוך: נייר מדיניות

ורדה שיפר, יצחק ברקוביץ, שחר בר–יהודה, גרניט אלמוג–ברקת

نتاج البحث: ورقة عمل / طبعة اوليةورقة عمل

اللغة الأصليةالعبريّة
مكان النشرירושלים
ناشرמכון ון ליר
حالة النشرنُشِر - 2010

سلسلة المنشورات

الاسمסדרת מדיניות חנוך ופדגוגיה

ملاحظة ببليوغرافية

מסמך זה הוכן בשיתוף פעולה של מכון ון ליר בירושלים, מכון מנדל למנהיגות,
ומינהל להכשרה ופיתוח מקצועי של עובדי הוראה במשרד החינוך,
ובסיוע לשכת המדען הראשי במשרד החינוך

قم بذكر هذا