מעבדה משלה: נשים במחקר הביולוגי‏

نتاج البحث: كتاب / تقريركتابمراجعة النظراء

ملخص

הקורס מציע התבוננות בהיסטוריה של הביולוגיה במאות ה-19 וה-20 מנקודת מבט מגדרית. במהלך הלימוד נציג וננתח את האתגרים שניצבו בפני נשים שביקשו לעסוק במחקר בתחומים השונים של מדעי החיים, ואת הדרכים השונות שבאמצעותן הצליחו להתמודד עם אתגרים אלה. תרומתן של חלק מהמדעניות שבהן נתמקד נחקקה על דפי ההיסטוריה, תרומתן של אחרות לא זכתה להכרה. הקורס כולל לימוד של תהליכים היסטוריים שקשורים להתרחבות אפשרויות ההשכלה האקדמית והתעסוקה המדעית לנשים, לצד הכרה של מסגרות התייחסות סוציולוגיות לנושא, ודיון בתפיסות שונות בדבר השאלות מהו מדע ומיהו המדען האידאלי. מנקודת המבט המתמקדת בקבוצת מיעוט, ילמדו הסטודנטים על מאפייני הקהילייה המדעית ואופן פעולתה. -- ידיעון האו"פ.
العنوان المترجم للمساهمةA Lab of One’s Own: Women in Biological research
اللغة الأصليةالعبريّة
مكان النشرרעננה
ناشرהוצאת האוניברסיטה הפתוחה
حالة النشرنُشِر - 2019

سلسلة المنشورات

الاسمהמחשבה הביולוגית
ناشرהאוניברסיטה הפתוחה

ملاحظة ببليوغرافية

מס' קורס או"פ 22014

قم بذكر هذا