מסורת ושינוי: מסירת ידע בקרב יהודי מערב אירופה בימי הביניים: [מאמר ביקורת]

אורה לימור

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

הספר עוסק בתהליכי מסירת ידע בחברה היהודית אשכנזית ובהשפעתם של התהליכים הללו על צורתו הסופית של ידע זה. הוא בוחן שינויים שעבר ידע יהודי מסוגים שונים בתהליך מסירתו ומגיע למסקנה כי תהליך המסירה שגרר ריבוי נוסחאות, הוביל בסופו לאחדות וליצירת תרבות יהודית אחידה דווקא.
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)406-410
عدد الصفحات5
دوريةציון: רבעון לחקר תולדות ישראל
مستوى الصوت77
رقم الإصدار3
حالة النشرنُشِر - 2012

IHP publications

  • !!ihp
  • Jews -- Europe
  • Jews -- History -- Middle Ages, 500-1500
  • היסטוריה יהודית -- ימי הביניים
  • יהודי אירופה

قم بذكر هذا