מ"סדר המערכה" ל"סדר המעמדות": גלגוליו של מנהג ליטורגי בימי הביניים

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

מטרתו של המאמר היא להציג תמונה רחבה ככל האפשר של "סדר המערכה" מהופעתו הראשונה בכ"י אוקספורד ועד לראשית תקופת הדפוס. המאמר מבוסס על 38 כתבי יד של סידורים וקובצי תפילה שבהם נמצא "סדר המערכה", ובעזרתם מבקש מחבר המאמר להתחקות אחר תהליכי היווצרותו, אחר הרכביו השונים ואחר גלגוליו בין מנהגי התפילה השונים שנהגו ביבשת אירופה בימי הביניים.
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)293-310
عدد الصفحات18
دوريةתרביץ: רבעון למדעי היהדות
مستوى الصوتעג
رقم الإصدارב
حالة النشرنُشِر - 2004

IHP publications

  • !!ihp

RAMBI publications

  • !!rambi
  • Jews -- Europe -- History -- Middle Ages, 500-1500
  • Judaism -- Prayers and devotions -- History and criticism
  • Judaism -- Prayers and devotions -- Manuscripts
  • Prayer -- Judaism -- Customs and practices
  • Prayer -- Judaism -- History
  • Prayer -- Judaism -- Manuscripts

قم بذكر هذا