מסגרת תאורטית חדשה: אנליטיקות למידה ארגוניות במוסדות להשכלה גבוהה

רוני נבון, יורם קלמן

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصلمراجعة النظراء

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “מסגרת תאורטית חדשה: אנליטיקות למידה ארגוניות במוסדות להשכלה גבוהה'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Social Sciences