מנות חינוך שוות - מנות חינוך שונות (נושא מתוך הקורס: "הוראה יחידנית" בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה)

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)13-16
عدد الصفحات4
دوريةאגרת לחנוך: רבעון לחנוך קיבוצי
مستوى الصوت91
حالة النشرنُشِر - 1991

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا