מנדל פייקאז' (1922-2011)

גד שגיב, דוד אסף

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

המאמר סוקר את עבודותיו ומחקריו של מנדל פייקאז', מגדולי חוקרי החסידות, שהיה מהאחרונים שבהם שגם הכירו באופן בלתי אמצעי את ההווי החסידי במזרח אירופה שלפני השואה. למאמר מצורפת רשימה ביביליוגרפית של מחקריו ופרסומיו של החוקר מנדל פייקאז', שהוכנה ונערכה ע"י פרופ' דוד אסף.
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)219-234
عدد الصفحات16
دوريةגלעד
مستوى الصوت23
حالة النشرنُشِر - 2012

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا