מנבי-סמואל ל'מבצע קלשון', או 'הימים האדומים': הכוחות הערביים הבלתי סדירים בקרבות ירושלים, משלהי אפריל עד שלהי מאי 1948

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

מחבר המאמר מציג את המלחמה בירושלים מזווית הראייה של הלוחמים הערבים. בהסתמכו על מקורות ערביים סוקר ובוחן החוקר את הכוחות הערביים השונים, הרכבם, רמתם, מפקדיהם והיחסים ביניהם, ומנסה לתת תשובה לשאלה מדוע נשמטה מידם השליטה בעיר. כאחד המחקרים המעטים על הצד הערבי במלחמת העצמאות, מהווה מאמר זה תרומה חשובה למחקר המלחמה הזאת. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)ו: 55-98
دوريةעלי זית וחרב
مستوى الصوتו'
حالة النشرنُشِر - 2006

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا