ממצאי מחקרים על בעיות הדמוקרטיה התעשייתית בחברת העובדים

אביעד בר חיים

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)13-15
عدد الصفحات3
دوريةדפי שיתוף
مستوى الصوت35
حالة النشرنُشِر - 1983

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا