מ'מנוף' ל'אגרוף' - חלקה של ההעפלה במאבק על ארץ ישראל 1945-1948

אביבה חלמיש

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصلمراجعة النظراء

ملخص

מאמר זה מוסיף תובנות חשובות להערכת מפעל ההעפלה בשנים 1945-1948 ולהבנת מטרותיו. ממצאי המחקר מוכיחים כי יעדי ההעפלה לא היו אחידים בכל התקופה, אלא השתנו בהתאם למגמות הכלליות שאפיינו את המאבק הציוני בכל שלב. מכאן עולה כי גם ההעפלה נועדה קודם כל לשרת את מטרות המאבק הציוני. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
عنوان منشور المضيفהזירה הימית : מראשית ההעפלה עד ראשית המדינה, 1949-1934
العنوان الفرعي لمنشور المضيفמחקרים ותעודות
المحررونאסנת שירן
ناشرמשרד הבטחון - ההוצאה לאור
الصفحات63-85
عدد الصفحات23
مستوى الصوتז
رقم المعيار الدولي للكتب (المطبوع)9650511563
حالة النشرنُشِر - 2007

سلسلة المنشورات

الاسمעלי זית וחרב
رقم المعيار الدولي للدوريات (المطبوع)2616-6763

IHP publications

  • !!ihp

RAMBI publications

  • !!rambi

قم بذكر هذا