”מכת ברד על כל השדות”: על הפרשנות הצרכנית לנציונל-סוציאליזם

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

מטרתו של מאמר זה להעמיד זה לצד זה את ההתנגדות של ניטשה לצריכת ההמונים ואת האידיאולוגיה והמדיניות של הנציונל-סוציאליזם הגרמני. מה היה יחסו של הנאציזם לצריכת ההמונים כחמישים שנה לאחר זרתוסטרה? האם בעמדתו הבסיסית נהיה ליורשו של ניטשה בניסיונו להסתיר את הבאר מעיני ההמונים? או שמא להפך, היה נחוש לחלוק עם האספסוף את הפּרות?
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)35-60
عدد الصفحات26
دوريةדפים לחקר תקופת השואה
مستوى الصوتל"א
حالة النشرنُشِر - 2018

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا