מ"כצאן לטבח" ועד ה"יודו-נאצי": סקירה וביקורת על השואה בדרמה העברית

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

השואה היא מרכזית בחיינו לא רק כזיכרון של אירוע זוועתי, אלא כמשקפיים שדרכם ישראל חווה את עצמה בסכסוך לאומי מתמשך ובחברת מהגרים גועשת, על מתחיה השונים והמגוונים. לכן השואה היא נושא שבא לידי ביטוי בתחומי תרבות ואמנות שונים, והתיאטרון בכלל זה. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)25-28
عدد الصفحات4
دوريةמזכר
مستوى الصوت40
حالة النشرنُشِر - 2013

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا