מי חיסל את הגלויות? שאלת המיליון - סיום הנוכחות היהודית בארצות אסלאלם: עדות המספרים

חיים סעדון

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

מחבר המאמר בוחן מה נותר מהקיום היהודי בארצות האסלאם בימינו, ובודק את הסיבות לעלייתם ארצה.
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)1-3
عدد الصفحات3
دوريةעת-מול: עיתון לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל
مستوى الصوت237
حالة النشرنُشِر - 2014

IHP publications

  • !!ihp

RAMBI publications

  • !!rambi
  • Israel -- Aliyah
  • Jews -- Arab countries -- History
  • Sephardim -- Israel

قم بذكر هذا