מיזם 'ספירת ציפורי בר בחצר בשיתוף ציבור' כאמצעי חינוכי לשמירה על המגוון הביולוגי

שלומית ליפשיץ, יוסי לשם, ענת ברנע, מירי רוזנבוים

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

שמירה על מגוון ביולוגי (מגוון מינים) היא יעד אקולוגי מוצהר, ושניים מהאמצעים החשובים להשגתו הם ניטור וחינוך. מאמר זה מביא סקירה של פעילות ניטור ציפורים בשיתוף הציבור, ומציג מחקר שבדק את התרומה החינוכית של השתתפות תלמידים במיזם ספירת ציפורי בר בחצרות בתי ספר.המחקר התבצע באמצעות שאלונים שניתנו לתלמידי כיתות ד' לפני מערך לימוד בן 90 דקות ואחריו. מחצית מהתלמידים השתתפו במיזם ספירת הציפורים במהלך מערך הלימוד, והיתר לא השתתפו. השאלונים נועדו לבדוק עד כמה התרחב הידע של התלמידים בנוגע לציפורים, לטבע ולשמירה על הטבע, האם התעצמה האהדה לציפורים ולטבע, והאם העמדות וההתנהגות כלפיהם השתנו לטובה. נמצא שכלל התלמידים שהשתתפו במערך הלימוד שיפרו את ידיעותיהם בנושא ציפורים ופיתחו עמדות אוהדות יותר בנוגע לשמירה עליהן ועל הטבע. בקרב התלמידים שהשתתפו במיזם ספירת ציפורי הבר חל שיפור נוסף בידע ובאהדה לציפורים ולטבע. המסקנה היא שההשתתפות במיזם מסייעת לשיפור האוריינות הסביבתית של תלמידים ותורמת לחינוך לשמירה על המגוון הביולוגי. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)19-32
عدد الصفحات14
دوريةחיות וחברה
مستوى الصوت53
حالة النشرنُشِر - 2015

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا