מחפשים מסגרת

תמר הרמן

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

פרופ' תמר הרמן, מהמחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, אינה ממהרת לתייג את החברה הישראלית כ"פתוחה" או לחילופים כ"סגורה". הישראלי הממוצע קשוב להתפתחויות גלובליות רעיוניות, טכנולוגיות ואחרות, אבל, בה בעת, פתיחות-יתר מאיימת עליו והוא חרד מפני התבוללות. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)10-15
عدد الصفحات6
دوريةידיאופ: האוניברסיטה הפתוחה
مستوى الصوت6
حالة النشرنُشِر - 2016

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا