מחפשים אחרי איכות - כולנו יחד או כל אחד לחוד? השפעת למידה יחידנית ושיתופית על תחושת הבעלות, תפישת הלמידה ואיכותה

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصلمراجعة النظراء

ملخص

שימוש בכלים טכנולוגיים באקדמיה מגביר את מעורבות הסטודנטים בתכני הקורס, מעשיר את תהליך הלמידה ומגביר השתתפות פעילה ביצירת תוכן. נמצא שלמידה מועצמת באמצעות אינטראקציה חברתית, ושהשתתפות פעילה בכתיבה שיתופית יכולה לשפר את ציוני הסטודנטים בקורס. מחקרים קודמים הראו כי בני אדם חשים תחושת בעלות פסיכולוגית כלפי מידע או תוצרי יצירתם. בטכנולוגיות שיתופיות כמו ויקי או Google Docs כותבי ערכים לימודיים חשים בעלות כלפי התוצרים שהשתתפו בכתיבתם. תחושה זו יכולה להשפיע על תהליך הלמידה ועל תוצריה. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
عنوان منشور المضيفהכנס הארצי השנתי השמיני 2010 של מיט"ל (קובץ בעריכת יואב יאיר ואלי שמואלי)
ناشرהאוניברסיטה הפתוחה
الصفحات16-20
عدد الصفحات5
حالة النشرنُشِر - 2010

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا